•  Snabba leveranser
  •  Växter sedan 1959
  •  Många ovanliga sorter

Fröer, Blommande ettåriga (annueller)

1-åriga blomfrön

Ordet annuell är ett franskt ord och betyder årlig. Detta innebär att de flesta annueller bara har en cyklus. Det enda sättet att få tillbaka samma blomma året efter är genom att ta frön och övervintra dem. Dock är detta oftast väldigt enkelt och ett roligt sätt att få se samma blommor blomma i trädgården år efter år. Vi har ett stort utbud av annueller ex. luktärt, vallmo, solros och ringblomma. 

Rabattjord går utmärkt att använda för plantering av annueller. Annueller behöver en växtbädd som är runt 300 mm djup. Underhållsgödsla växtbädden med befintlig jord på våren innan sommarblommorna planteras. Annueller behöver en del mer näring än andra rabattväxter. Se till att gödsla efter behov under resten av säsongen.

 

Köpbarhet